Vastgoedadvies

Wij stellen strategische huisvestingsplannen op voor vastgoedbeheer en adviseren met het oog op efficiënt onderhoudsbeleid. Ook begeleiden wij opdrachtgevers bij het integreren van nieuwe & innovatieve processen zoals Resultaatgericht Samenwerken (RGS), prestatiegericht- en/of ketensamenwerking.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Het Resultaatgericht Samenwerken met ketenpartners leidt aantoonbaar tot lagere investerings- en onderhoudskosten, een efficiënter proces, risicobeheersing en grotere klanttevredenheid. In essentie is het traditioneel aanbesteden van vastgoedonderhoud met RGS verleden tijd. Door het vastleggen van de samenwerking in een resultaatgerichte overeenkomst, streven de opdrachtgever, onderhoudsbedrijven en ketenpartners naar een langere werkrelatie, betere kwaliteit, lagere onderhoudskosten, minder risico’s en faalkosten. We begeleiden grote en kleine organisaties, met name woningbouwcoöperaties om de integratie van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) op de werkvloer te implementeren. Het invoeren van RGS heeft voor organisaties echter een behoorlijke impact; het verandert de manier van samenwerking met partners en het heeft direct invloed op de dagelijkse werkzaamheden en mindset van de medewerkers. Op basis van onze uitgebreide ervaring op dit vlak, kunnen we die impact positief en doeltreffend managen.

Strategische huisvestingsplannen

Organisaties ontwikkelen zich en dat zorgt ervoor dat de eisen aan huisvesting veranderen. Het is daarom raadzaam om een strategisch huisvestingsplan te (laten) maken met als doel om de toekomstige ontwikkelingen te vertalen naar eisen aan de huisvesting, zodat hier tijdig op kan worden geanticipeerd. Een goed strategisch huisvestingsplan is voor veel organisaties een waardevol instrument.

Als deskundig bouwmanagementbureau zijn we in staat om de juiste analyses te maken, waarin de huidige situatie en koers van de organisatie voor de komende jaren belangrijk deel uitmaken. Op basis van die analyses ontwikkelen we een strategisch huisvestingsplan dat één of meerdere huisvestingsscenario’s bevat. Daarin wordt uitgewerkt op welke wijze een organisatie de komende periode het meest passend kan worden gefaciliteerd.

Advies onderhoudsbeleid

Het onderhoudsbeleid hangt nauw samen met het vastgoedbeleid van organisaties. Wij ondersteunen organisaties bij het opstellen van een goed onderhoudsbeleid en waarborgen daarmee de kwaliteit en waarde van de vastgoedportefeuille. Zo voorziet een onderhoudsbeleid onder meer in planmatig onderhoud en worden zo kwalitatieve en budgettaire risico’s voorkomen.

Vastgoedadvies

Enkele activiteiten

  • Vervaardigen van een visie en complexstrategie

  • Analyseren van onderhoudskosten

  • Advisering investeringskosten en scenario’s

  • Opstellen, adviseren en beoordelen resultaatgerichte overeenkomsten

  • Coaching en presentaties Implementatie RGS op de werkvloer

‘Realiseren van duurzame kwaliteit’

Heeft u interesse en/of wilt u graag met ons in gesprek komen neem dan contact met ons op.