Bouwmanagement

We ondersteunen onze opdrachtgevers als onafhankelijk bouwmanagementbureau bij zeer diverse, vaak complexe bouwprojecten en gerelateerde vraagstukken. We bieden ervaring en expertise op de volgende gebieden:

Projectmanagement

Als bouwmanager of projectmanager zijn wij verantwoordelijk voor het gehele bouwproject, met een regisserende rol naar de bouwpartners. Duurzaamheid en circulair bouwen zijn hierbij ook uitgangspunten. Daarbij zijn we gespecialiseerd in projectontwikkeling, herhuisvesting, renovatie, nieuwbouw, verbouw en transformatie. Ook is er geruime ervaring in binnenstedelijke bouwprojecten in bewoonde staat ‘de winkel blijft open’. Alle facetten van een bouwproject zijn bij ons in goede handen.

Procesmanagement

Door ervaring als interim-manager en bedrijfskundige kennis van de bouwbranche kan Van der Vlis Bouwconsult als troubleshooter fungeren bij gestagneerde bouwprojecten of niet-winstgevende afdelingen (of bedrijven) in deze sector. Door een goede beheersing van procesmanagement kan er vaak nog veel worden gewonnen. Vaak in complexe trajecten waarin uiteenlopen of tegenstrijdige belangen spelen kan er procesmanagement noodzakelijk zijn.

Programmamanagement

Als programmamanager sturen we bouw-gerelateerde programma’s aan en zorgen daarmee op effectieve wijze voor het behalen van de beoogde doelen. Met onze expertise op zowel bouw- als bedrijfskundig vlak, slagen we erin om de uitkomst van de (tijdelijke) samenwerkingen te laten aansluiten bij de eisen en wensen van de belanghebbenden. Vaak gaat dit om complexe ingrepen die gedragsveranderingen tot gevolg hebben.

Bouwkostenmanagement

Op basis van onze jarenlange ervaring bij bouwprojecten en alle bijbehorende financiële aspecten, kunnen we als bouwkostendeskundige voor onze opdrachtgevers de volledige financiële onderbouwing en budgetbewaking uit handen nemen. We geven een solide en onafhankelijk bouwkostenadvies dat alle betrokken stakeholders een actueel inzicht biedt in de bouw- en/of onderhoudskosten. Waar nodig adviseren wij over alternatieve ontwikkelscenario’s binnen de door u gestelde kaders.

Ontwerpleider

We coördineren en realiseren als ontwerpleider de ontwerp- en engineeringsfase van bouwprojecten. We verzorgen het ontwerptraject door het begeleiden van de ontwerpers en rapporteren de voorgang in termen van (functionele) kwaliteit, tijd en kosten.

Directievoering

Als directievoerder verzorgen we de algemene leiding bij bouwprojecten en houden we toezicht op de naleving van de contractstukken en belangen van onze opdrachtgevers.

Bouwmanagement

Enkele activiteiten

  • Opstellen van een Programma van Eisen (PvE)

  • Vervaardigen van investeringskostenberekeningen

  • Haalbaarheidsonderzoeken

  • Projectleiding bouwproces

  • Bouwkundige en installatietechnische opleveringen

‘Management = faseren, beheersen en beslissen’

Heeft u interesse en/of wilt u graag met ons in gesprek komen neem dan contact met ons op.